ΟΑΕΔ. Πρόσληψη 2500 ανέργων για το προσφυγικό

ΟΑΕΔ. Πρόσληψη 2500 ανέργων για το προσφυγικό

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών – Α’ κύκλος(Δημόσια Πρόσκληση Νο6/2016)

02-08-2016 Δελτίο Τύπου ανάρτησης Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

02-08-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων

02-08-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα

02-08-2016 Πίνακας Αποκλειομένων

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις

02-08-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 1

02-08-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 2

02-08-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 3

1. Οδηγός Εφαρμογής για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε
Υ̟ηρεσίες Α’ υ̟ποδοχής, ασύλου και διαχείρισης ̟προσφυγικών ροών – Α’ Κύκλος (ΟΑΕΔ)

2. Οδηγός Υλοποίησης Δράσεων για την προώθηση Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ωφελουμένων (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων)

3. Οδηγός προς Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους  & Υπ. Εσωτερικών) σε κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών για την Υλοποίηση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα Οκτάμηνης Διάρκειας (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων)

– – – –

– – – – – –
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 6/2016
ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ – Α ΚΥΚΛΟΣ, ΓΙΑ 2.500 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αιτήσεις, μόνο ηλεκτρονικά, από 24/06/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 04/07/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ oaed.gr

23-06-2016 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

23-06-2016 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)