Διόδια και Σταθμοί στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες

Χωροθέτηση σταθμών διοδίων και καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής. (Αριθμ. 6686 – ΦΕΚ B 3086 – 17.11.2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την επιβολή τελών διοδίων επί του οδικού άξονα της Εγνατίας οδού καθώς και επί των καθέτων αυτού οδικών αξόνων:

α) Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής,

β) Α/Κ Λαγκαδά / Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα και

γ) Α/Κ Χαλάστρας έως το Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων.

1. Για την αποπληρωμή των δαπανών κατασκευής, τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη βελτίωση και την επέκταση του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» καθώς και των καθέτων αυτού οδικών αξόνων:

α) Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής,

β) Α/Κ Λαγκαδά / Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα και

γ) Α/Κ Χαλάστρας έως το Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων

επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων από τον ΚΟΚ να κινηθούν επ’ αυτών οχημάτων, ειδικό τέλος κυκλοφορίας (διόδια), υπέρ της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

2. Οι ακριβείς θέσεις λειτουργίας των σταθμών διοδίων όπως κατασκευάστηκαν, κατασκευάζονται ή πρόκειται να κατασκευασθούν σε τμήματα του αυτοκινητόδρόμου της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτού οδικών αξόνων, καθορίζονται με την παρούσα απόφαση στις θέσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι και φαίνονται στο Χάρτη που αποτελεί το Παράρτημα ΙΙ.

Το πλήρες κείμενο της ΥΑ με τις λεπτομέρειες και τους χάρτες στα Παραρτήματα

Χωροθέτηση σταθμών διοδίων και καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής. (Αριθμ. 6686 – ΦΕΚ B 3086 – 17.11.2014)

Σχετικά: Τέλη διοδίων στην Εγνατία Οδό και την σήραγγα Ακτίου – Πρεβέζης