Δωρεάν πανεπιστημιακά μαθήματα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Δωρεάν πανεπιστημιακά μαθήματα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Δωρεάν ανοιχτά πανεπιστημιακά μαθήματα για όλους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας OpenCoursesΔωρεάν πανεπιστημιακά μαθήματα για όλους, από 26 Ιδρύματα της xώρας, χωρίς εγγραφή και χωρίς όριο αριθμού μαθημάτων, προσφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα opencourses.gr

Πρόκειται για μια συλλογή πανεπιστημιακών μαθημάτων τόσο προπτυχιακού όσο και μεταπτυχιακού επιπέδου που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα, από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές μέχρι θετικές και τεχνικές επιστήμες.

Τα μαθήματα, που είναι χωρισμένα τόσο ανά ίδρυμα όσο και ανά θεματική περιοχή, απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τις ενότητες των μαθημάτων online ή, εναλλακτικά, να τις «κατεβάσει» ή να τις εκτυπώσει.

Κάποια μαθήματα προσφέρονται και με τη μορφή μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων του διδάσκοντα καθηγητή.

Το πέρας της παρακολούθησης ενός μαθήματος δεν συνοδεύεται από κάποια πιστοποίηση.

Η πλατφόρμα opencourses.gr προσφέρεται από τo Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNet), www.gunet.gr, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μια ένωση στην οποία συμμετέχουν όλα τα ιδρύματα της χώρας.

Η διάθεση ενός ανοικτού ψηφιακού μαθήματος διευρύνει το ακροατήριο του διδάσκοντα σε φοιτητές άλλων τμημάτων, άλλων ιδρυμάτων, απόφοιτους και κάθε ενδιαφερόμενο

Η ενασχόληση με την ανάπτυξη και τη συντήρηση ανοικτών μαθημάτων δημιουργεί συνθήκες πνευματικής πρόκλησης για τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής

Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης που συνάδει με την αποστολή των ΑΕΙ, συμβάλλοντας παράλληλα στην εξωστρέφειά τους

Η νέα δυναμική της ανοικτής εκπαίδευσης αναπτύσσεται διαρκώς, σε παγκόσμια κλίμακα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εξελίσσεται σε διεθνές ακαδημαϊκό «κίνημα»

Αναλυτικότερα μπορείτε να διαβάσετε στην διεύθυνση: http://project.opencourses.gr/