Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2019. Αντίγραφα αποφάσεων ανακήρυξης συνδυασμών

Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2019. Αντίγραφα αποφάσεων ανακήρυξης συνδυασμών

Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για την λήψη αντιγράφου των αποφάσεων ανακήρυξης υποψηφίων συνδυασμών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων των δήμων της Αττικής για τις  δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2019

Η ανακήρυξη θα γίνει το Σάββατο 11 Μαΐου 2019

Η ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών