Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται να λάβουν τα 250 ευρώ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου εργασίας οι συνταξιούχοι που δικαιούνται και θα λάβουν 250 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022 είναι:

 

1 εκατομμύριο συνταξιούχοι με

ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ (δηλαδή έως 800 ευρώ μηνιαία σύνταξη),

ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 16.800 ευρώ και

ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ

 

Παράδειγμα 1: Συνταξιούχος με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα 8.000 ευρώ δεν πληρούσε πέρυσι τα κριτήρια λήψης της έκτακτης ενίσχυσης των 250 ευρώ (το όριο ήταν 7.200 ευρώ). Πλέον, με την διεύρυνση του ανώτατου δηλωθέντος εισοδήματος στα 9.600 ευρώ (από 7.200 που ήταν), θα μπορεί και αυτός να λάβει την έκτακτη ενίσχυση.

Παράδειγμα 2: Συνταξιούχος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 7.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία 250.000 ευρώ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις λήψης της ενίσχυσης των 250 ευρώ κατά την προηγούμενη πληρωμή (το όριο της ακίνητης περιουσίας ήταν 200.000 ευρώ). Πλέον, με την αύξηση του ύψους της ακίνητης περιουσίας από τις 200.000 στις 300.000 ευρώ μπορεί και αυτός να λάβει την έκτακτη ενίσχυση.