Δωρεάν πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε αγροτικά θέματα

Δωρεάν πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε αγροτικά θέματα

Δωρεάν πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι διαθέσιμη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον ιστότοπο:http://future-farmer.eu/

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει τα ψηφιακά μαθήματα που αναφέρονται, να επιλέξει ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης και παράλληλα με την ηλεκτρονική συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου, να λάβει με αυτοματοποιημένο τρόπο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης για τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως και είναι δυνατή και μέσω κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών.

Η εκπαίδευση αφορά σε θέματα και τεχνολογίες αιχμής γύρω από την αγροτική παραγωγή, όπως:

Βιολογική Γεωργία, Βιο-οικονομία, Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία, Συστήματα Ακριβείας στη Γεωργία, Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωργικές Αγορές, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Skills for Future Farmers

Το Skills for Future Farmers αποτελεί μια πλατφόρμα που παρέχει προγράμματα κατάρτισης για τη Βιολογική Γεωργία, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τις Γεωργικές Αγορές, τη Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, τη Βιο-Οικονομία και τις ΤΠΕ στη Γεωργία.

Στα πλαίσια του έργου έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται δωρεάν εφαρμογές κινητού τηλεφώνου για Android και iOS με χρήσιμες λειτουργίες και ενημερώσεις για αγρότες, καθώς και μια πλατφόρμα e-commerce με δυνατότητα προσαρμογής για την ανάπτυξη ενός πλήρους e-shop.