Δώρο Εορτών Εφημεριδοπωλών

ΦΕΚ B 3630 – 31.12.2014

Τροποποίηση και συμπλήρωση καταστατικών διατάξεων του Λογαριασμού Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Χριστουγέννων 2014 − Ν. Έτους 2015 των Εφημεριδοπωλών όλης της Χώρας