ΔΥΠΑ. Αποτελέσματα θέσεων ειδικών κατηγοριών δημοσίου

ΔΥΠΑ. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

 

Σήμερα, Δευτέρα 3/10/2022, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων που υπάγονται στην προστασία του Ν.2643/98 για 13 από τις 14 αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (τ. ΟΑΕΔ) για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι προσωρινοί πίνακες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής θα δημοσιευτούν εντός του μηνός Οκτωβρίου 2022

Συγκεκριμένα, οι πίνακες αφορούν στις εξής Υπηρεσίες που υπέβαλαν αίτηση οι υποψήφιοι:

Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου
Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης
Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου
Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Κομοτηνής
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Λαμίας
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Τρίπολης
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Κοζάνης
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ρόδου
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Μυτιλήνης
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Σύρου

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τους πίνακες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) καθώς και στις παραπάνω Υπηρεσίες.

 

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση

https://2643.services.gov.gr

κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση (αίτηση θεραπείας) επί των αποτελεσμάτων αποκλειστικά στην Υπηρεσία της ΔΥΠΑ που κατέθεσαν την αίτησή τους, από αύριο Τρίτη 4/10/2022 έως και την Πέμπτη 13/10/2022.

Η υποβολή της ένστασης πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου αξίας 10 €. Το παράβολο μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

Η επιλογή των πεδίων έχει ως εξής:

Φορέας: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ
Κατηγορία: Υποβολή Ένστασης σε προκηρύξεις του ν. 2643/1998
Τύπος: [8153] Υποβολή Αίτησης Θεραπείας επί αποτελ. προκηρύξεων
Η υποβολή της αίτησης θεραπείας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier)
αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία
μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου ατόμου (η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής είτε ηλεκτρονικά από το www.gov.gr είτε από ΚΕΠ)

 
 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την υποβολή ενστάσεων είναι οι εξής:

Αρμόδιες Υπηρεσίες ΔΥΠΑ Στοιχεία Επικοινωνίας
Περιφερειακή Διεύθυνση
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
Δωδεκανήσου 10 Α, Θεσσαλονίκη,
Τ.Θ.: 19466,
T.K. 54012Τηλ: 2313322544

Email: [email protected]

Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου 3ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών, Ιωάννινα,
Τ.Θ.: 70
T.K. 45003, Τηλ: 2651370300, -307Email: [email protected]
Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας Ερμογένους 10, Λάρισα, Τ.Κ. 414 47

Τηλ: 2410564508

Email: [email protected]

Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης Λεωφόρος Κνωσού και Νάθενα 255β,
Ηράκλειο Κρήτης,
Τ.Θ. 1920, Τ.Κ. 71409Τηλ: 2810323247

Email: [email protected]

Περιφερειακή Διεύθυνση
Πελοποννήσου
Αθηνών 89, Πάτρα, Τ.Κ. 26500

Τηλ: 2610966712, -722, -731

Email: [email protected]

Περιφερειακή Διεύθυνση
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιγιάλι 2, Καβάλα, Τ.Κ. 65201

Τηλ: 2510227997

Email: [email protected]

ΚΠΑ2 Κομοτηνής Χίλια Δένδρα, Κομοτηνή, Τ.Θ. 126, Τ.Κ. 69100

Τηλ: 2531022717

Email: [email protected]

ΚΠΑ2 Λαμίας Στυλίδος 93, Μεγάλη Βρύση, Λαμία, Τ.Κ. 35100

Τηλ: 2231044381

Email: [email protected]

ΚΠΑ2 Τρίπολης Τέρμα Καραϊσκάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100

Τηλ: 2721022530

Email: [email protected]

ΚΠΑ2 Κοζάνης Ν. Πλακοπίτη 6, Κοζάνη, Τ.Κ. 50131

Τηλ: 2461041729

Email: [email protected]

ΚΠΑ2 Ρόδου Θ. Σοφούλη 93, Ρόδος, Τ.Κ. 8510

Τηλ: 224144590, -594

Email: [email protected]

ΚΠΑ2 Μυτιλήνης Τερπάνδρου 2, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100

Τηλ: 2251045801

Email: [email protected]

ΚΠΑ2 Σύρου Νεωρίου 10, Ερμούπολη Σύρου, Τ.Κ. 84100

Τηλ: 2281088609

Email: [email protected]

 

Οι οριστικοί πίνακες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων θεραπείας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

Δείτε εδώ τους Προσωρινούς Πίνακες