ΔΥΠΑ. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ανέργων ρητινεργατών

ΑΣΕΠ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ

Εγκρίθηκε, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9/2023 γνωμοδότησης ΣτΕ της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν.2190/1994, από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ, η Δημόσια Πρόσκληση της ΔΥΠΑ Νο 12/2023, για την απασχόληση ανέργων σε εξήντα έξι (66) θέσεις πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»(Γ΄κύκλος).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι:

α) πυρόπληκτοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., που απώλεσαν το εισόδημά τους από την δραστηριότητα της ρητινοσυλλογής καθώς και την δυνατότητα ρητίνευσης για τα επόμενα έτη μετά από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021, και οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε πυρόπληκτες περιοχές εντός των ορίων των κηρυχθέντων το καλοκαίρι 2021 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχών των Δήμων Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, βάσει σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και

β) άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 17/05/2023 και ώρα 11:00 έως και 06/06/2023 και ώρα 14:00, με τους κωδικούς TAXISnet ή τους κωδικούς ΔΥΠΑ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 12/2023 και από μία έως τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης του Φορέα Υποδοχής.

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης καθώς και τα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ Οργανισμού (www.dypa.gov.gr ).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης 12/2023