ΚΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη 4 ατόμων

Προκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων (4) ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών για την εκτέλεση του έργου «Αποκάλυψη και Ανάδειξη της Οχύρωσης της Αρχαίας Πόλης του Πειραιά»

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες