ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ. Πρόσληψη 20 ατόμων

Έγκριση πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού του Δήμου Κιλελέρ Ν. Λάρισας.

Το κείμενο της απόφασης έγκρισης με τις λεπτομέρειες