ΕΑΠ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες

Αριθμ. 417 – ΦΕΚ B 2931 – 14.09.2016
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Language Education for Refugees and Migrants (Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες) της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
εγκρίνουμε:

Τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο Language Education for Refugees and Migrants