Σε λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σύστασης Επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ)

Σε λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σύστασης Επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ)

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σύστασης Επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ) για την εξ αποστάσεως σύσταση εταιρειών είναι γεγονόςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της e-ΥΜΣ

https://eyms.businessportal.gr/auth

και μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα να έχουν έτοιμη την εταιρεία τους.

Ήδη, εντός του πρώτου 24ώρου λειτουργίας της πλατφόρμας τρεις (3) Μονοπρόσωπες ΙΚΕ έχουν συσταθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το σύνολο της διαδικασίας διαρκεί κατά μέσο όρο μια (1) ώρα.

H e-ΥΜΣ είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.(Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4441/2016)

Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μπορούν να στήνονται μόνο μονοπρόσωπες ΙΚΕ.

Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ).Επιπλέον πληροφορίες για τις ΙΚΕ και την διαδικασία:

Κύρια Χαρακτηριστικά Μονοπρόσωπης ΙΚΕ

Πρότυπο Καταστατικό

 

Οδηγός
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις