ΕΕΤΗΔΕ. Ακίνητα με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες. Επιμερισμός

eethdeΜε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτου, στο οποίο επιβλήθηκε ΕΕΤΗΔΕ ετών 2011 και 2012 είναι περισσότεροι του ενός και το τέλος δεν εξοφλήθηκε στο σύνολό του ή εν μέρει μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά βεβαιώθηκε στο όνομα ενός εξ’ αυτών, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτόν να προσέλθει στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ και, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, από τα οποία δύναται να προκύψει ο ΑΦΜ, καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας όλων των άλλων κυρίως ή επικαρπωτών του ακινήτου, να αιτηθεί τον επιμερισμό του βεβαιωμένου τέλους ανάλογα με τα ποσοστά τους, έτσι ώστε να μην υπολείπεται ποσό ΕΕΤΗΔΕ που να μην μπορεί να βεβαιωθεί.

Σημειώνεται ότι η διαγραφή του ΕΕΤΗΔΕ από το πρόσωπο στο οποίο βεβαιώθηκε στο σύνολό του το τέλος, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υπόδειξη και παροχή των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων για το σύνολο των υποχρεώσεων.

Πηγή: minfin.gr

Σχετικά:

Ανεξόφλητα ποσά ΕΕΤΗΔΕ 2012

ΕΕΤΗΔΕ. Προϊστάμενος ΔΟΥ αρμόδιος για απαλλαγές και μειώσεις

——————————

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνα: 210 3375360
E-mail: [email protected]
d13.e9 @yo.syzefxis.gov.gr

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 178 Β
EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014
ΠΟΛ 1035

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ).

ΑΠ Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218 Α΄/3-10-2011) «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – κύρωση της σύμβασης – πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις»

2.Τις διατάξεις παρ. 13 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να ρυθμίζει, με απόφασή του, τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του ΚΕΕ από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου σε περίπτωση μη καταβολής του μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 16-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμο Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Κύρωση της Πράξης ……… και άλλες διατάξεις».

4.Τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν. 4047/2012, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011.

5.Λόγους σύμφωνους με το Σύνταγμα ερμηνείας της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, καθώς η βεβαίωση τέλους στο όνομα οποιουδήποτε συνιδιοκτήτη ανεξαρτήτου ποσοστού συνιδιοκτησίας, νοείται, υπό το φως των αρχών της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας, ως ειδικότερα εκφάνσεων του κράτους δικαίου, μόνο εφόσον δεν προκύπτουν αποδεικτικά στοιχεία ως προς τους λοιπούς κυρίους ή επικαρπωτές του ακινήτου.

6.Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1056/2012 (ΦΕΚ 756 Β΄/14-3-2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η. .Ε.)

7.Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1272/2013 (ΦΕΚ 3396 Β΄/31-12-2013) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1056/2012 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών.»

8.Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19-9-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β΄ 2574/24-9-2012).

9.Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1032/2014 (ΦΕΚ 164Β΄/30-1-2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης, ως αρμόδιου για υποθέσεις ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ.».

10.Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠ Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Σε περίπτωση που οι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτου, στο οποίο επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Η. .Ε. ετών 2011 και 2012 είναι περισσότεροι του ενός και το τέλος δεν εξοφλήθηκε στο σύνολό του ή εν μέρει μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά βεβαιώθηκε στο όνομα ενός εξ αυτών, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτόν να προσέλθει στον αρμόδια Προϊστάμενο ΔΟΥ και, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο Α.Φ.Μ. ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, από τα οποία δύναται να προκύψει ο Α.Φ.Μ., καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας όλων των άλλων κυρίων ή επικαρπωτών του ακινήτου, να αιτηθεί τον επιμερισμό του βεβαιωμένου τέλους ανάλογα με τα ποσοστά τους, έτσι ώστε να μην υπολείπεται ποσό Ε.Ε.Τ.Η. .Ε. που να μην μπορεί να βεβαιωθεί.

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που το βεβαιωμένο Ε.Ε.Τ.Η. .Ε. προέρχεται από παροχή ρεύματος που ηλεκτροδοτεί περισσότερες από μια αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία θα προκύπτουν ο Α.Φ.Μ. ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, από τα οποία δύναται να προκύψει ο Α.Φ.Μ., όσων ηλεκτροδοτούνται από αυτή την παροχή καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας του συνόλου των κυρίων ή επικαρπωτών των οριζόντιων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το σχετικό συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ για τους υπόλοιπους κυρίους ή επικαρπωτές είναι άλλος από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της .Ο.Υ. του κυρίου ή επικαρπωτή, στον οποίο βεβαιώθηκε το Ε.Ε.Τ.Η. .Ε., ο τελευταίος διαβιβάζει τους χρηματικούς καταλόγους που θα προέλθουν από τον επιμερισμό στους αρμόδιους κατά περίπτωση Προϊσταμένους ΔΟΥ

Η διαγραφή του Ε.Ε.Τ.Η. .Ε. από το πρόσωπο στο οποίο βεβαιώθηκε στο σύνολό του το τέλος, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υπόδειξη και παροχή των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων για το σύνολο των υπόχρεων.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

Γ. Μαυραγάνης