Εφαρμογή ΓΓΠΣ για τους κωδικούς TAXISNET που χρειάζονται κλειδάριθμο

taxisnet_kwd

 

 

 

 

Με (κλικ) στον σύνδεσμο (link)

 https://www1.gsis.gr/webtax2/LookForOldUser/year2013/LookForOldUser/index.jsp

Επιλέγουμε : Είσοδος

Γράφουμε το ΑΦΜ μας (που μας ζητείται)

Αν εμφανιστεί:

Κόκκινο μήνυμα: Ο κωδικός μας TAXISNET είναι παληός  και χρειάζεται να μεταβούμε στην ΔΟΥ για κλειδάριθμο,

Μαύρο μήνυμα: Ο κωδικός μας TAXISNET είναι εντάξει.

 

Σχετικά:

Την 31η Δεκεμβρίου 2013 λήγουν οι παλαιοί κωδικοί πρόσβασης TaxisNet