Εφετείο Ιωαννίνων και Πρωτοδικεία αρμοδιότητας

ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Πλατεία Πύρρου 26510-88910
Πρωτοδικείο Ιωαννίνων  Δικ. Μέγαρο Κεν.Πλατεία 26510-88822
Πρωτοδικείο Πρέβεζας  Δικ. Μέγαρο Ελ. Βενιζέλου 26820-28832
Πρωτοδικείο Αρτας  Π. Μανέγα 9 26810-27741