Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας και Πρωτοδικεία αρμοδιότητας

ΕΦΕΤΕΙΟ Δυτικής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δημοκρατίας 25, Κοζάνη 24610-23863
Πρωτοδικείο Κοζάνης Δημοκρατίας 25 24610-22741
Πρωτοδικείο Γρεβενών Γ. Μπουσίου 3 24620-22994
Πρωτοδικείο Καστοριάς  Πλατεία Δαβάκη 24670-22658
Πρωτοδικείο Φλώρινας  Μεγ. Αλεξάνδρου 119 23850-22287