Εφετείο Κέρκυρας. Πρωτοδικεία Κέρκυρας, Θεσπρωτίας

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κωνσταντίνου Ζαβιτσιάνου 1 26610-30686
Πρωτοδικείο Κέρκυρας Κ. Ζαβιτσιάνου 1 26610-30664
Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας Παν. Τσαλδάρη 18 26650-22190