Εφετείο Καλαμάτας. Πρωτοδικεία Καλαμάτας, Κυπαρισσίας, Γυθείου

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δικαστικό Μέγαρο 27210-97653
Πρωτοδικείο Καλαμάτας  Δικ. Μέγαρο 27210-22791
Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας  Κυπαρισσία 27610-22836
Πρωτοδικείο Γυθείου   Ελευθερολακώνων 27330-22110