Εφετείο Πάτρας και Πρωτοδικεία αρμοδιότητας

Εφετείο Πάτρας και Πρωτοδικεία Πάτρας, Ηλείας, Αμαλιάδας, Καλαβρύτων, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιγίου

6. ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Γούναρη 30 Πρόεδρος 2610 322246
Τ.Κ. 261 10 Προϊστάμενος Δ/νσης 2610 324808 2610 340203
ΠΑΤΡΑ Πολιτικό Τμήμα 2610 320780
Ποινικό Τμήμα 2610 343500
Βουλεύματα 2610 343755
Αρχείο 2610 324328
Καθαρογραφή 2610 325235
Πολιτικές Υποθέσεις 2610 346191
Γραμματείας Ποινικών Δ/ρίων 2610 311538 2610 320780
Τηλεφωνικό Κέντρο 2610 327517 2610 343755
6.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Γούναρη 30 Πρόεδρος 2610 322238
Τ.Κ. 262 22 2610 346189
ΠΑΤΡΑ Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2610 320436
Γραμματεία 2610 314490 2610 318296
Αρχείο 2610 311753
Ποινικό Τμήμα 2610 330467 2610 317812
Πολιτικό Τμήμα Προσδιορισμός 2610 334197
Βουλεύματα 2610 334077
Πτωχεύσεις 2610 323093
Πολυμελές 2610 324311
Γραμματείς Πολιτικής ΄Εδρας 2610 340675
Γραμματείς Ποινικής ΄Εδρας 2610 315814
6.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
28ης Οκτωβρίου Πρόεδρος 26210 22119 26210 32232
ΠΥΡΓΟΣ Γραμματεία 2610 22570
Γραμματεία Μονομελούς 2610 34785
Γραμματεία Πολυμελούς 2610 32231
Ποινικό Τμήμα 2610 25038
6.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Καλαβρύτων 26 Πρόεδρος 26220 21638
Τ.Κ. 272 00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Γραμματεία 26220 28965 26220 28477
6.4 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ
& ΑΝ. ΛΟΝΤΟΥ 1
Τ.Κ. 250 01
Πρόεδρος 26920 25501
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Προϊστάμενος Γραμματείας 26920 25508 26920 25509
6.5 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τερτσέτη 1 Πρόεδρος 26590 43761 26590 42527 [email protected]
Τ.Κ. 29100 26590 42527
ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία 26590 42896
6.6 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δικ. Μέγαρο Πρόεδρος 26710 22320
Τ.Κ. 281 00 Προϊστάμενος 26710 25956 26710 25956
26710 23040
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΑΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Τμήμα Προσδιορισμού 26710 23699
Ποινικό Τμήμα 26710 28691
Πολιτικό Τμήμα 26710 26970
6.7 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Κλεομένους Οικονόμου 18 Πρόεδρος 26910 21854
Τ.Κ. 251 00 Προϊστάμενος Διεύθυνσης 26910 25811 26910 25811
ΑΙΓΙΟ Πολιτικό Τμήμα 26910 61776
26910 59696
Ποινικό Τμήμα 26910 20229