Εφετείο Θράκης και Πρωτοδικεία αρμοδιότητας

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Χαριλάου Τρικούπη 32, Κομοτηνή 25310-60400
Πρωτοδικείο Ροδόπης  Χαριλάου Τρικούπη 32, Κομοτηνή Αλεξανδρούπολης 25310-22159
Πρωτοδικείο Έβρου Λεωφ. Αλεξάνδρου 28 Αλεξ/λη 25510-28056
Πρωτοδικείο Δράμας Δράμα 25210-22480
Πρωτοδικείο Καβάλας Πλατεία Νικοτσάρα 2510-834122 / 2510-836688
Πρωτοδικείο Ξάνθης Μιχ. Βόγδου 1 25410-25319
Πρωτοδικείο Ορεστιάδας Εθνομαρτύρων 64 Α 25520-29333