Εφετείο Δυτικής Στερεάς. Πρωτοδικεία Αγρινίου, Λευκάδας, Μεσολογγίου

Εφετείο Δυτικής Στερεάς. Πρωτοδικεία Αγρινίου, Λευκάδας, Μεσολογγίου

7. ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Πολυζωΐδη και Τερτσέτη, Αγρίνιο, 30100, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

26410-60758
7.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Τερτσέτη και Πολυζωΐδη Πρόεδρος 26410 57483 [email protected]
Τ.Κ. 301 00 26410 31544
ΑΓΡΙΝΙΟ Προϊστάμενος Γραμματείας 26410 57486 26410 57486
Τηλεφωνικό Κέντρο 26410 57480
Πολιτικό Τμήμα 26410 57481 26410 57481
26410 57482
Ποινικό Τμήμα 26410 57487
7.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δικαστικό Μέγαρο

ΛΕΥΚΑΔΑ

e-mail: [email protected]

Πρόεδρος 26453 61818
Προϊστάμενος Γραμματείας 26453 61819
Γραμματεία Πολιτικό Τμήμα 26450 21442
Γραμματεία Ποινικό Τμήμα 26450 22533
Ανακριτής 26450 22396
Δικαστές 26453 61817
7.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Χαρ. Τρικούπη 34 Πρόεδρος 26310 22368 26310 22368
Τ.Κ. 302 00 Γραμματεία 26310 28181 26310 28181
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ποινικό Τμήμα 26310 26200
Πολιτικό Τμήμα 26310 26201