Εφετείο Βορείου Αιγαίου. Πρωτοδικεία Μυτιλήνης, Χίου

ΕΦΕΤΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ. Ασίας 2, Μυτιλήνη 22510-34202
Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Μ. Ασίας 5, Μυτιλήνη 22510-22518
Πρωτοδικείο Χίου  Λ. Αιγαίου & Παράσχου 1 22710-23601