Πρωτοδικείο Αθήνας. Νέος Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών. (ΦΕΚ Τεύχος Β 3533/09.10.2017)

Με την τροποποίηση του Κανονισμού, η οποία αποφασίστηκε από την Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών (απόφαση 3/2017), επέρχεται μία σειρά αλλαγών στις γραμματείες και τα τμήματα του δικαστηρίου.

Παράλληλα, ο νέος Κανονισμός επιφέρει αλλαγές σχετικές  με την εκδίκαση υποθέσεων (ώρα έναρξης εκδικάσεως και αριθμός υποθέσεων που εγγράφεται στο πινάκιο).

Δείτε αναλυτικά το κείμενο με τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών (ΦΕΚ Τεύχος Β 3533/09.10.2017)

– – –Πρώην Σχολή Ευελπίδων, 101 67

Εξωτερική Πύλη                                                                                                        210 8837532

Φυλάκιο (Κτίριο 16)                                                                                                  210 8253643

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Υπηρεσία                                                              Γραφείο                                    Τηλέφωνα

ΚΤΙΡΙΟ 2

Πινάκια Ειδ. Διαδ.                                           γρ. 101                                              210 8841226

Πινάκια Ειδ. Διαδ. (Προσδιορισμός)               γρ. 103                                              213 2156144

»       Τακτ. Διαδ. (Γραμματεία)                γρ. 201                                              210 8841239

»       Ειδ. Διαδ. (Προσδιορισμός)            γρ. 203                                              2132156147

ΔΣΑ                                                            γρ. 102                                              210 8840390

ΚΤΙΡΙΟ 3

Πολιτικά Ένδικα Μέσα                                   γρ. 101                                               210 8841421

Συναινετικά Διαζύγια                                     γρ. 103                                               210 8822549

Αυτοκίνητα                                                    γρ. 202                                               210 8841329

ΚΤΙΡΙΟ 4

Διεξαγωγές                                                    γρ. 210                                              210 8843019

Διαθήκες                                                        γρ. 105                                              210 8843015-107

Διαθήκες                                                  γρ. 105                                             2132155821-29

Ποινικό Αρχείο                                              Υπόγειο                                             210 8842569

ΚΤΙΡΙΟ 5

Ασφαλιστικά Μέτρα                                       γρ. 101                                               210 8843014

Πρόεδρος Υπηρεσίας                                   γρ. 102                                               210 8843016

Πρόεδρος Υπηρεσίας                                   γρ. 202                                               210 8842929

Πρόεδρος Υπηρεσίας                                   γρ. 204                                               210 8839635

ΚΤΙΡΙΟ 6

Επιθεωρητής Α΄ Δικ. Περιφέρειας                 γρ. 101                                               210 8841615

Προϊστάμενος Υπηρεσιών                            γρ. 106                                               210 8828400

Αναπληρωτής Προϊστ. Υπηρεσιών              γρ. 111                                               210 8843498

Προϊστ. Δ/νσης Γραμματείας                         γρ. 104                                               210 8827605

Αίθουσα Δικαστών                                        γρ. 116                                               210 8822781

Διοικητικό                                                      γρ. 107                                               210 8841618

Ένωση Δικαστών – Εισαγγελέων                 γρ. 210                                               210 8827380

Επιθεωρητές                                                 γρ. 101                                               210 8841615

Διακίνηση Δικογραφιών                               γρ. 112                                                210 8843017

Λογιστικό                                                      γρ. 102                                               210 8840829

Προμηθειών                                                   γρ. 114                                               210 8841617

Πρωτόκολλο                                                  γρ. 108                                               210 8841619

Έρευνας & Νομολογίας                                 γρ. 224                                               210 8841651

Εταιρίες                                                          γρ. 101                                               210 8843347

Διορισμός Δικ/κων Αντιπροσ.                      γρ. 9                                                   210 8843018

σε Σωματεία-Επιθεώρηση

ΚΤΙΡΙΟ 7

Γρ. Έδρας Τακτ. Διαδ. Μον/λους                   γρ. 102                                               210 8841418

Γρ. Έδρας Τακτ. Διαδ. Πολ/λούς                   γρ. 202                                               210 8235727

Δ.Σ.Α. Εξυπηρέτηση Χρηστών

Τ.Ν.Π. “ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ”                                                                                                213 0326794

ΚΤΙΡΙΟ 8

Μονομελές Πλημμελειοδικείο                        γρ. 202                                               210 8841050

Μεθόδων, Οργάνωσης

Πληροφορικής                                               γρ. 102                                              210 8843126

Ποινικό Μητρώο                                            γρ. 203                                               210 8840930

Ποινικά Ένδικα Μέσα                                   γρ. 101                                               210 8841041

Φυγόποινα                                                   Υπόγειο                                             210 8841614

ΚΤΙΡΙΟ 9

Εκλογικό                                                       Ισόγειο                                                210 8841414

Βουλεύματα                                                  γρ. 110                                               210 8827062, 8840598

Αρχείο Βουλευμάτων – Εγγυοδοσίες            γρ. 108                                               210 8826303

Εισαγγελέας                                                 γρ. 118                                               210 8840115

Πρόεδροι Ποινικού                                        γρ. 119                                               210 8840609

Πρόεδροι Ποινικού                                       γρ. 125, 127                                       210 8840550, 621

Τμήμα Μεταγωγών                                       Υπόγειο                                             210 8841117

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ

1ος Ανακριτής                                               γρ. 101                                               210 8628818

2ος Ανακριτής                                               γρ. 102                                               210 8628819

3ος Ανακριτής                                               γρ. 103                                               210 8628873

4ος Ανακριτής                                               γρ. 104                                               210 8628884

5ος Ανακριτής                                               γρ. 105                                               210 8628660

6ος Ανακριτής                                               γρ. 106                                               210 8628662

7ος Ανακριτής                                               γρ. 107                                               210 8628305

8ος Ανακριτής                                               γρ. 109                                               210 8628376

9ος Ανακριτής                                               γρ. 113                                               210 8626306

10ος Ανακριτής                                             γρ. 115                                               210 8626307

11ος Ανακριτής                                             γρ. 116                                               210 8626260

12ος Ανακριτής                                             γρ. 117                                               210 8626261

13ος Ανακριτής                                             γρ. 126                                               210 8625054

14ος Ανακριτής                                             γρ. 130                                               210 8625068

15ος Ανακριτής                                             γρ. 131                                               210 8625082

16ος Ανακριτής                                             γρ. 132                                               210 8625085

17ος Ανακριτής                                             γρ. 138                                               210 8625094

18ος Ανακριτής                                             γρ. 129                                               210 8629915

19ος Ανακριτής                                             γρ. 122                                               210 8629912

20ος Ανακριτής                                             γρ. 136                                               210 8629918

21ος Ανακριτής                                             γρ. 135                                               210 8629917

22ος Ανακριτής                                            γρ. 137                                               210 8629919

23ος Ανακριτής                                             γρ. 128                                               210 8629914

25ος Ανακριτής                                             γρ. 134                                               210 8629916

26ος Ανακριτής                                             γρ. 123                                               210 8629911

ΚΤΙΡΙΟ 10

Εισαγγελέας                                                  γρ. 103                                               210 8253650

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ

24ος Ανακριτής                                             γρ. 108                                               210 8843355

27ος Ανακριτής                                             γρ. 5                                                   210 8843102

28ος Ανακριτής                                             γρ. 1                                                   210 8826192

29ος Ανακριτής                                             γρ. 6                                                   210 8253645

30ος Ανακριτής                                             γρ. 4                                                   210 8834543

ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ

1ος Ανακριτής                                               γρ. 104                                               210 8237959

2ος Ανακριτής                                               γρ. 2                                                   210 8826071

4ος Ανακριτής                                               γρ. 102                                               210 8836128

5ος Ανακριτής                                               γρ. 3                                                   210 8826003

8ος Ανακριτής                                               γρ. 7                                                   210 8841102

9ος Ανακριτής                                               γρ. 101                                               210 8843410

10ος Ανακριτής                                             γρ. 105                                               210 8228028

ΚΤΙΡΙΟ 11

Γρ. Έδρας Ειδ. Διαδ.                                     γρ. 204                                               210 8841415

Πιστωτικοί Τίτλοι                                            γρ. 102                                               210 8841416

Πτωχεύσεις (Γραμ.)                                       γρ. 104                                               210 8841417

Πτωχεύσεις (Εισηγ.)                                      γρ. 105                                               210 8826669

ΚΤΙΡΙΟ 12

Εκκαθάριση                                                   γρ. 102                                               210 8840927

Τριμελές (Πλημ/κείο)                                     γρ. 204                                               210 8841021

Σύλλογος Δικαστικών Υπαλ.                       Ισόγειο                                               210 8842403

Γρ. Δ.Σ.Α. (Πινάκια/Τηλεματική)                   γρ. 101                                               210 8826379

»                 »                                                        »                                           210 8843235

Ταμείο Ενσήμων                                            γρ. 106                                               210 8841360

ΚΤΙΡΙΟ 13

Δημοσ. Ειδ. Διαδικασιών                              γρ. 103                                               210 8841391

Δημοσ. Τακτ. Διαδικασίας                             γρ. 203                                               210 8841432

Καθαρογρ. Ειδ. Διαδικασιών                         γρ. 102                                              210 8253652

Καθαρογρ. Τακτικής Διαδικασίας                   γρ. 202                                              210 8841616

Ομοσπονδία Δ/κων Υπαλ.                          γρ. 201                                              210 8253646