ΟΑΕΕ. Βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων

ΟΑΕΕ. Βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών 2017 των συνταξιούχων του στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για ολόκληρο το χρονικό διάστημα υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων 2018 φορολογητέου έτους 2017 με χρήση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

*Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ .
Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ, έχοντας μαζί σας:
α)Αστυνομική Ταυτότητα
β)Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
γ)Βεβαίωση ΑΜΚΑ(amka.gr ή με την κάρτα ΑΜΚΑ ή βεβαίωση ΑΜΚΑ απο τα ΚΕΠ)

Σχετικά:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ
Απευθείας εκτύπωση των βεβαιώσεων ΟΑΕΕ μέσω των ΚΕΠ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2018 (για τις αποδοχές έτους 2017)

(κλικ στην παρακάτω εικόνα).

ΟΑΕΕ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

*Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ .