Εφετείο Λαμίας. Πρωτοδικεία Λαμίας, Άμφισσας, Ευρυτανίας, Λιβαδειάς

3. ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γεννηματά 3 Πρόεδρος 22310 46170
Τ.Κ. 351 00 Γραφείο Διευθύνσεως Γραμματείας 22310 46090 22310 46358
ΛΑΜΙΑΣ Πολιτικό Τμήμα 22310 46684
  Ποινικό τμήμα 22310 46122 22310 46122
  Γραφείο Επιμελητών 22310 46427
3.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Καποδιστρίου 10 Πρόεδρος 22310 22235
Τ.Κ. 351 00 Προϊστάμενος Γραμματείας 22310 23353 22310 23353
ΛΑΜΙΑ Πολιτικό Τμήμα 22310 23952
  Ποινικό Τμήμα 22310 44070
  Διαταγές πληρωμής 22310 39465
  Γραμματεία Δικαστηρίων Ανηλίκων 22310 25579
3.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Λ. Σαλώνων 18 Πρόεδρος 22650 28393
Τ.Κ. 331 00 Γραμματεία 22650 28262
ΑΜΦΙΣΣΑ Ποινικό Τμήμα 22650 23916 22650 22588
      22650 28729
  (ανακριτικό)
3.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ζαχαρία Παπαντωνίου 5 Γραμματεία 22370 22719 22370 22319
Τ.Κ. 361 00
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
3.4 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Σπυροπούλου 6 Πρόεδρος 22610 29437
Τ.Κ. 321 00 Πολιτικό Τμήμα 22610 22679
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Ποινικό Τμήμα και Βουλεύματα 22610 22986
  Ασφαλιστικά 22610 28674 22610 20429