Εφετείο Δωδεκανήσου. Πρωτοδικεία Ρόδου, Κω

ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πλατεία Ελευθερίας, Ρόδος 22410-22245
Πρωτοδικείο Ρόδου Πλατεία Ελευθερίας 22410-27726
Πρωτοδικείο Κω  Ακτή Μιούλη 2 22420-22210