Εφετείο Ναυπλίου. Πρωτοδικεία Ναυπλίου, Κορίνθου, Τρίπολης, Σπάρτης

5. ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πλατεία Νικηταρά Πρόεδρος 27520 70400
Τ.Κ. 211 00 Τμήμα Ποινικό 27520 70403 27520 29438
ΝΑΥΠΛΙΟ Τμήμα Πολιτικό 27520 70408 27520 26577
  Προϊστάμενος Γραμματείας 27520 70404
  27520 70405
5.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πλατεία Νικηταρά Πρόεδρος 27520 70422
Τ.Κ. 211 00 Δικαστές 27520 70425
ΝΑΥΠΛΙΟ Προϊστάμενος Γραμματείας 27520 70423
  27520 70424
  Τμήμα Εκκαθάρισης 27520 70431 27520 21939
5.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κολοκοτρώνη 27 Πρόεδρος 27410 41008
Τ.Κ. 201 00 Προϊστάμενος Γραμματείας 27410 41007 27410 41143
ΚΟΡΙΝΘΟΣ Πολιτικό Τμήμα 27410 41058 27410 41131
  Ποινικό Τμήμα 27410 41136
  Βουλεύματα 27410 41081
5.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Π. ΄Αρεως Προϊστάμενος Δ/νσης 2710 233453 2710 233453
Τ.Κ. 221 00 Πολιτικό Τμήμα 2710 233648
ΤΡΙΠΟΛΗ Ποινικό Τμήμα 2710 222336
5.4 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Λυκούργου και Άγιδος Πρόεδρος 27310 93900
Τ.Κ. 23100 Ανακριτής 27310 93901
ΣΠΑΡΤΗ Προϊστάμενος Γραμματείας 27310 93902
  Ποινικό Τμήμα 27310 93903
  Πολιτικό Τμήμα 27310 93904
  Τμήμα Διαθηκών-Εταιρικών 27310 93907
  Γραμματέας Εκκαθάρισης 27310 93916 27310 93921