ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Πρόσληψη 3 ατόμων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ενταγμένη, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καρδάμαινας (πρώην) Δήμου Ηρακλειδών», 6ο υποέργο: «Αρχαιολογικές εργασίες», για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες