ΚΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη προσωπικού

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το υποέργο 3 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του Έργου «Έργα διευθέτησης σε τμήμα του ρέματος Γκιόλε της λίμνης Καστοριάς με αφετηρία την πρώτη γέφυρα του ρέματος (από την πλευρά της λίμνης) επί της επαρχιακής οδού Αμυνταίου – Καστοριάς μέχρι 260 μ κατάντη της γέφυρας της Ε.Ο Καστοριάς – Γρεβενών» ΠΕ Καστοριάς

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες