Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία 2018-2019

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία 2018-2019

Από 2 έως και 18 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται οι μαθητές που την 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019, μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2014 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Σύμφωνα με την παρ. 4α, του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, τη σχολική χρονιά 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 18 Μαΐου 2018

Εγγραφές μετά τις 19 Μαΐου 2018 θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή /Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2018-2019, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α).

Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές / μαθήτριες που την 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019, μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2014

Πότε τελειώνουν τα μαθήματα για νηπιαγωγεία και δημοτικάΣτους Δήμους που αναφέρονται στο κεφάλαιο Η της παρούσης εγκυκλίου, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών στο πλαίσιο της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019, καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/ 1985 (Α 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (Α 38).

Σε 184 δήμους υποχρεωτική η φοίτηση στα νηπιαγωγεία από 4 ετών

«Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019»