Δικηγόροι. Διαδικτυακά σεμινάρια για την νέα δικηγορική ύλη

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, μετά τη δημοσίευση της η υπ’ αριθ. 33305/2024 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 2706/9.5.2024), με την οποία θεσπίζονται οι ειδικές και τεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν την λειτουργία των καταλόγων των δικηγόρων που θα αναλάβουν από 1/6/2024 να εκδίδουν πράξεις (για προσημειώσεις και κληρονομητήρια) και να επεξεργάζονται φακέλους (για σωματεία), καθορίζουν την αποζημίωσή τους και τις προϋποθέσεις είσπραξης από τους δικαιούμενους δικηγόρους. διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια Πιστοποίησης .

Οι δικηγόροι που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω Portal Olomeleia από Δευτέρα 13/05/2024 έως και Παρασκευή 17/05/2024

 

Εγγραφές – δηλώσεις συμμετοχής:

https://www.olomeleia.gr/

>> Αιτήσεις >> Αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια πιστοποίησης -Νέα Δικηγορική Ύλη