Έγκριση προγράμματος κυνηγιού στην ΕΚΠ Σερρών 2016-2017

Αριθμ. 14625 – ΦΕΚ B 2966 – 16.09.2016
Έγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης σκύλων καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Σερρών κυνηγετικής περιόδου 2016−2017