Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος κοπής 2015

Αριθμ. οικ. 2/32137/0025 – ΦΕΚ B 903 – 19.05.2015
Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος κοπής 2015 και ονομαστικής αξίας 6€ με θεματολογία: «2015-ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΟΣ»