Έκδοση Χρυσού Συλλεκτικού Νομίσματος κοπής 2015 και ονομαστικής αξίας 100 ΕΥΡΩ

Αριθμ. 2/31595/0025 – ΦΕΚ B 1298 – 30.06.2015
Έκδοση Χρυσού Συλλεκτικού Νομίσματος κοπής 2015 και ονομαστικής αξίας 100€ με θεματολογία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΗΡΑ»

Εγκρίνεται η έκδοση χρυσού συλλεκτικού νομίσματος κοπής 2015 ονομαστικής αξίας 100€, με θεματολογία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΗΡΑ».

Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των χιλίων νομισμάτων (1.000), τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.