Μεμονωμένο εισιτήριο στο μνημείο -Πύργος Τριγωνίου- Θεσσαλονίκης

Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ ΤΜΔΜ/Φ32/274435/160379/ 10357/2814 – ΦΕΚ B 3043 – 11.11.2014

Έγκριση καθορισμού μεμονωμένου εισιτηρίου στο μνημείο «Πύργος Τριγωνίου», Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη: (διατάξεις)
αποφασίζουμε:

Καθορίζεται κύριο μεμονωμένο εισιτήριο στον «Πύργο Τριγωνίου», Δήμου Θεσσαλονίκης στο ποσό των δύο ευρώ (€ 2,00) και μειωμένο στο ποσό του ενός ευρώ (€1,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ