Έκδοση συλλεκτικού νομίσματος ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (1800-1900)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUROPA STAR 2017-2020

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) ανακοινώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «EUROPA STAR 2017-2020» για το έτος 2017, με την έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας €10, στην ποσότητα των 5.000 τεμαχίων, με θέμα: «ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (1800-1900)», περιεκτικότητας αργύρου 92,5%, βάρους 31,10 γραμμαρίων και διαμέτρου 38,61 χιλιοστών, ποιότητας proof, σε κουτί συνοδευόμενο από πιστοποιητικό γνησιότητας.

Επί του νομίσματος αποτυπώνονται θεματικά:

• Η γέννηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, με την απεικόνιση του εθνικού μας ποιητή.
• Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, με την απεικόνιση του πρώτου ελληνικού τρόπαιου.
• Η κατασκευή του μεγαλύτερου καινοτόμου έργου, με την απεικόνιση γέφυρας μεταλλικής κατασκευής.

Η τιμή διάθεσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει, στη λιανική πώληση, στα 48 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Με νεότερη ανακοίνωση θα δοθούν περισσότερα στοιχεία, τόσο ως προς τα επιλεγέντα θέματα (περιγραφή, φωτογραφίες), όσο και τους όρους διάθεσης του εν λόγω προϊόντος.

Αριθμ. 2/1094/0025 – ΦΕΚ Τεύχος Β 195/30.01.2017
Έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας €10, κοπής 2017, με θέμα: «EUROPA STAR 2017- ΕΠΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΥ».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας €10, κοπής 2017, με θέμα: «ΕURΟΡΑ STAR 2017 – ΕΠΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΥ», στα πλαίσια συμμετοχής της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «EUROPA STAR 2017-2020».

Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των πέντε χιλιάδων (5.000) τεμαχίων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως