Έκδοση κάρτας για τον εσωτερικό δακτύλιο από τον Δήμο Αθηναίων

Έκδοση κάρτας για τον εσωτερικό δακτύλιο από τον Δήμο Αθηναίων

Βασική προϋπόθεση για την έκδοση κάρτας εξόδου-εισόδου στον εσωτερικό δακτύλιο, κατόπιν σχετικής Υπουργικής Απόφασης, είναι ο ενδιαφερόμενος να διαμένει εντός των ορίων του Μικρού Δακτυλίου και να εργάζεται εκτός των ορίων αυτού.Ο δακτύλιος ισχύει Δευτέρα έως Πέμπτη 07:00-20:00 και Παρασκευή 07:00 – 15:00 και χωρίζεται σε τέσσερις Ζώνες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄.

Ο κάτοχος της άδειας Δακτυλίου δε δύναται να μετακινείται μεταξύ των Ζωνών Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄.

Η άδεια Δακτυλίου παραχωρεί το δικαίωμα στον κάτοχο να εξέλθει από το δακτύλιο από την συντομότερη διαδρομή προς την έξοδο από αυτόν και μόνο μια συγκεκριμένη ώρα το πρωί, που εκείνος επιλέγει, και δύο ώρες για να επιστρέψει στην κατοικία του ακολουθώντας τη συντομότερη διαδρομή για την είσοδο προς τον δακτύλιο.

Ο Δακτύλιος δεν ισχύει στις περιμετρικές οδούς.

Η αίτηση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά (https://www.cityofathens.gr/khe/aitiseis/idiotes/dimotiki-astynomia)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (απλό αντίγραφο).
Σε περίπτωση, που η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι στο όνομα του οδηγού, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (όταν πρόκειται για εταιρεία) υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου προς τον ενδιαφερόμενο οδηγό (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Κ.Ε.Π.).
3. Βεβαίωση ωραρίου εργασίας από τον εκτός δακτυλίου εγκατεστημένο εργοδότη και για τους ελεύθερους επιτηδευματίες, το καταστατικό της εταιρείας ή την έναρξη επαγγέλματος, όταν πρόκειται για την εκτός δακτυλίου εταιρεία.
4. Για την απόδειξη της κατοικίας, κατατίθενται:

Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της οικείας ΔΟΥ του τελευταίου οικονομικού έτους (εκτύπωση από το site του TAXIS), από την οποία προκύπτει η κύρια κατοικία του δικαιούχου ή σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου (όπου υποχρεωτικά αναφέρεται στο έντυπο Ε1) αν δεν έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία η αναφερόμενη Δ/νση απαιτείται και πρόσφατο αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου θεωρημένο από ΔΟΥ ή εκτύπωση μέσω TAXIS.
Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης, το Ε1 συνοδεύει μεταβολή στοιχείων από ΔΟΥ.
Σε περίπτωση όπου ο αιτών είναι φιλοξενούμενος, το Ε1 συνοδεύει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που τον φιλοξενεί, όπου θα φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Κ.Ε.Π.) ή το Ε1 του ίδιου του ιδιοκτήτη.
5. Λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) ή κινητού τηλεφώνου (απλά αντίγραφα).
6. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του οδηγού (απλό αντίγραφο).
7. Διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους αλλοδαπούς).

Σε περίπτωση ανανέωσης, κατατίθενται :
Η προηγούμενη κάρτα δακτυλίου σε φωτοτυπία,
Βεβαίωση ωραρίου εργασίας (βλ.3),
Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της οικείας ΔΟΥ του τελευταίου οικονομικού έτους (βλ.4).
Σε περίπτωση, που η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι στο όνομα του οδηγού, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (όταν πρόκειται για εταιρεία) υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου προς τον ενδιαφερόμενο οδηγό, (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Κ.Ε.Π.) (βλ.2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο, δικαιούται να ζητήσει όποιο άλλο στοιχείο θεωρηθεί αναγκαίο.Ο δακτύλιος 2019-2020 στο κέντρο της Αθήνας

2. Από τους περιορισμούς του δακτυλίου 2019-2020 εξαιρούνται:

κε. Αυτοκίνητα μονίμων κατοίκων της περιοχής, που περικλείεται από τα όρια του δακτυλίου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου.

Η ειδική κάρτα χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Τα αυτοκίνητα αυτά για την έξοδό τους από τον δακτύλιο και την είσοδό τους σε αυτόν, θα κινούνται μόνο μέσα σε προκαθορισμένη ζώνη του δακτυλίου, αναλόγως του τόπου κατοικίας του κατόχου, χρησιμοποιώντας τη συντομότερη διαδρομή από και προς την κατοικία του ιδιοκτήτη.

Οι ζώνες αυτές είναι οι εξής:

Α Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Ριζάρη – Λ. Βασ. Σοφίας – Βασ. Γεωργίου Α΄- Σταδίου – Αιόλου – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Β Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Αιόλου – Σταδίου Ερμού – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων).

Γ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Ερμού – Πλατεία Συντάγματος – Λ. Αμαλίας – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Καλλιρρόης – Παναγή Τσαλδάρη – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ερμού.

Δ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Λ. Βασ. Σοφίας – Ριζάρη – Σπ. Μερκούρη – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Α. Φραντζή – Καλλιρρόης – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Λ. Βασ. Αμαλίας – Λ. Βασ. Σοφίας.

Οι ειδικές αυτές κάρτες θα φέρουν χρώμα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ζώνη κυκλοφορίας, και θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση κατοικίας του κατόχου, και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.