Χρήσιμες πληροφορίες για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Χρήσιμες πληροφορίες για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Γιατί οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου γίνονται με λίστα;
Σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτώναπό τη στιγμή που δεν έχουν συμπληρωθεί 18 μήνες από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, οι εκλογές θα διεξαχθούν με λίστα και όχι σταυρό προτίμησης
Αυτό σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι δεν χρειάζεται να βάλουν σταυρό προτίμησης υπέρ υποψηφίου και η τελική ανάδειξη των βουλευτών θα γίνει από τη σειρά προτεραιότητας που εμφανίζονται στη λίστα που θα καταρτίσει το κάθε κόμμα

-Πότε ανοίγουν οι κάλπες;
από 7.00 το πρωί έως 19.00 το απόγευμα

Πώς θα μάθω που ψηφίζω;
Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν που ψηφίζουν:
● Μέσω του διαδικτύου στο www.ypes.gr (Μάθε που ψηφίζεις)
● Καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου 2131361500

Πώς ψηφίζουμε στις εκλογές με λίστα;
Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν μόνο το ψηφοδέλτιο με το κόμμα που επιθυμούν, χωρίς να βάλουν σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους βουλευτές. Οι υποψήφιοι εκλέγονται κατά την σειρά που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος (ΛΙΣΤΑ). Εντούτοις, ψηφοδέλτια με σταυρό προτίμησης δεν προσμετρούνται ως άκυρα

Τι χρειάζεται να έχω μαζί μου για να ψηφίσω;
Οι εκλογείς πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Η «κομμένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή. Στην περίπτωση που κάποιος εκλογέας έχει χάσει την ταυτότητά του, οι δήμοι της χώρας και τα γραφεία ταυτοτήτων των αστυνομικών αρχών θα λειτουργήσουν τόσο την παραμονή των εκλογών όσο και την ημέρα της ψηφοφορίας προκειμένου να εκδοθεί η νέα ταυτότητα.

Πώς εκλέγονται οι νέοι βουλευτές;
Οι βουλευτές θα εκλεγούν με βάση την λίστα που καταρτίζει ο αρχηγός του κάθε κόμματος. Οι υποψήφιοι εκλέγονται ανά σειρά στη λίστα του ψηφοδελτίου (όπως γίνεται ανάλογα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας). Ανάλογα με το ποσοστό που θα λάβει το κάθε κόμμα ορίζονται και οι βουλευτικές έδρες.

Είμαι ετεροδημότης, πού ψηφίζω;
Οι ετεροδημότες ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους, τους συνδυασμούς της βασικής τους εκλογικής περιφέρειας, εφόσον είχαν υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι 30/06/2015. Στο βασικό εκλογικό κατάλογο υπάρχει η ένδειξη Ε και απαγορεύεται να ψηφίσουν στο δήμο της βασικής τους εγγραφής.

Αλλάζουν οι εκλογικοί κατάλογοι;
Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν με βάση τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, της Γ ́ αναθεώρησης (Μαΐου – Ιουνίου) η οποία περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές (μεταδημοτεύσεις, ετεροδημότες κ.λπ.) που συντελέστηκαν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2015.

Πόσες ημέρες άδειας δικαιούμαι;
Για τους εργαζόμενους που εφαρμόζεται η πενθήμερη εργασία:
– 1 εργάσιμη ημέρα: Για απόσταση από 200 – 400 χιλιόμετρα
– 2 εργάσιμες ημέρες: από 401 χιλιόμετρα και πάνω
Για τους εργαζόμενους που δεν εφαρμόζεται η πενθήμερη εργασία:
– 1 εργάσιμη ημέρα : Για απόσταση από 100 – 200 χιλιόμετρα
– 2 εργάσιμες ημέρες : από 201 – 400 χιλιόμετρα
– 3 εργάσιμες ημέρες: από 401χιλιόμετρα και πάνω

Όσοι μετακινηθούν σε νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών που θα λάβουν εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου;
∆ικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:
– Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1997).
– Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας. ∆εν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

Η ψήφος είναι υποχρεωτική;
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις γενικές βουλευτικές εκλογές , σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και της εκλογικής νομοθεσίας είναι υποχρεωτική.
Από την ανωτέρω υποχρέωση, εξαιρούνται, οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων :
– Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.
– Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.
– Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα ( 40), τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.