Βουλευτικές εκλογές 2015. Ετεροδημότες.Ψηφοφορία. Μεικτά τμήματα

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αν θα ψηφίσετε σαν ετεροδημότης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αθήνα,31 Αυγούστου 2015
Αριθ.Πρωτ.: 30359
Εγκύκλιος: 34
ΘΕΜΑ: «Ψηφοφορία Ετεροδημοτών».
Στις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), οργανώνεται η ψηφοφορία των ετεροδημοτών στον τόπο διαμονής τους στις γενικές βουλευτικές εκλογές.

Σημειώνεται ότι κατά τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, οι οποίες διενεργούνται πριν τη συμπλήρωση δέκα οκτώ μηνών από τις προηγούμενες της 25ης Ιανουαρίου 2015, δεν ισχύουν οι, «περί εκλογής βουλευτών με σταυρό προτίμησης», διατάξεις του π.δ. 26/2012, αλλά οι, «περί σειράς καταλήψεως εδρών» διατάξεις (λίστα) του π.δ.152/1985 που επανέρχονται σε ισχύ ( άρθρο 72 παρ.11 του π.δ. 26/2012). Τα ανωτέρω ισχύουν και για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών.
Αναφορικά με την οργάνωση και τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, θέτουμε υπόψη σας τα κατωτέρω

———–
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αθήνα,31 Αυγούστου 2015
Αριθ.Πρωτ.: 30357
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών»
Αναφορικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, σας γνωρίζουμε ότι εφαρμογή έχουν τα διαλαμβανόμενα στην 666/08.01.2015 ( Α∆Α: ΩΜΕΚΝ-Κ09 ) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, την οποία σας επισυνάπτουμε και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή αυτής.

————–
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αθήνα 28 Αυγούστου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 30084

ΘΕΜΑ: «Εκλογικοί κατάλογοι βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015»

Α. Οι προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές θα διενεργηθούν με βάση τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Γ ́ αναθεώρησης (Μαΐου – Ιουνίου 2015), η οποία περιλαμβάνει τις μεταβολές (μεταδημοτεύσεις κλπ) που συντελέστηκαν έως την 30.06.2015.

Β. Η ίδια προθεσμία 30.06.2015 ισχύει και για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Οι εκλογείς αυτοί θα ψηφίσουν ως ετεροδημότες στον τόπο διαμονής τους.

Γ. Η ανωτέρω προθεσμία 30.06.2015 ισχύει και για τη διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών. Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής έως την ημερομηνία αυτή δεν θα ψηφίσουν στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου 2015 ως ετεροδημότες.

Αντίθετα, όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής μετά την 30.06.2015 θα ψηφίσουν στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου 2015 ως ετεροδημότες.

∆. Οι νέοι εκλογείς (18 ετών) μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου 2015.