Εκλογές 2015. Άρειος Πάγος. Διορισμός δικαστικών αντιπροσώπων και εφόρων

Εκλογές 2015. Άρειος Πάγος. Διορισμός δικαστικών αντιπροσώπων και εφόρων

Βουλευτικές Εκλογές 2015 (Σεπτέμβριος 2015) – Η κλήρωση των δικαστικών αντιπροσώπων
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα (φόρμα αναζήτησης αποτελεσμάτων)

Πληροφορίες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 (Πηγή: Άρειος Πάγος)

Πηγή: areiospagos.gr (Συνιστάται η συνεχής παρακολούθηση της σελίδας για ενημερώσεις και αλλαγές)