Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ

Στην κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, το ΥΠΑΑΤ προχωρά σε περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών της.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 21:00

Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων.

Όπως και σε προηγούμενες εργασίες αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης της επίπτωσης από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών