Ελεύθερη τηλεοπτική μετάδοση αθλητικών γεγονότων 2014-2015

Aριθμ. 26683 – ΦΕΚ Β 2350 – 01.09.2014

Ελεύθερη τηλεοπτική μετάδοση σημαντικών αθλητικών γεγονότων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2015.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
αποφασίζουμε:

Καταρτίζουμε κατάλογο αθλητικών εκδηλώσεων ιδιαιτέρου κοινωνικού ενδιαφέροντος, για τις οποίες εξασφαλίζεται στο κοινό η δυνατότητα παρακολούθησης τους κατά πρώτη χρονικά μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής κάλυψης ή ολικής ή μερικής αναμετάδοσης.

Οι αθλητικές εκδηλώσεις για την περίοδο 2014-2015 είναι οι εξής:

– Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας (ποδόσφαιρο)

– Ο ποδοσφαιρικός αγώνας κατάταξης για την ανάδειξη του πρωταθλητή της Superleague αν και εφόσον απαιτηθεί αγώνας μπαράζ (ποδόσφαιρο).

– Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας (μπάσκετ)

– Τελικός Champions League (ποδόσφαιρο)

– Τελικός UEFA Europa League

– Final – 4 Euroleague ανδρών μπάσκετ (εφόσον συμμετέχουν ελληνικές ομάδες)

– Final – 4 Champions League ανδρών υδατοσφαίριση (εφόσον συμμετέχουν ελληνικές ομάδες)

– Len Trophy υδατοσφαίριση ανδρών – γυναικών (εφόσον συμμετέχουν ελληνικές ομάδες)

– Final – 4 Euroleague γυναικών υδατοσφαίριση (εφόσον συμμετέχουν ελληνικές ομάδες)

– Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών – γυναικών (εφόσον συμμετέχει η Εθνική ομάδα)

– Champions League χάντμπολ ανδρών – γυναικών (εφόσον συμμετέχουν ελληνικές ομάδες)

– Τελικός Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών – γυναικών

– Champions League βόλεϊ ανδρών – γυναικών (εφόσον συμμετέχουν ελληνικές ομάδες)

– Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών – γυναικών (εφόσον συμμετέχει η Εθνική ομάδα)

– Διεθνείς αγώνες τένις (grand slam) εφόσον συμμετέχει Έλληνας αθλητής

– Ετήσια Κλασική Διαδρομή Μαραθωνίου

– Ράλλυ Ακρόπολης

– Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα ομαδικών και ατομικών αθλημάτων, εφόσον στους τελικούς συμμετέχουν ελληνικές ομάδες και Έλληνες αθλητές.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2014
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠ. ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

——

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» παρ. 2ε, περ. ιν «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 137/Α΄/85).
β) Της υπ’ αριθ. 89/552 Οδηγίας της ΕΟΚ, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει.
γ) Της παρ. 7 του άρθρου 84 Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄/17-6-1999).
δ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005).
ε) Του Π.Δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α΄/1-3-1985), όπως ισχύει.
στ) Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄/141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α΄/25-6-2013).
ζ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013).
η) Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Β΄/10-06-2014).
θ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Την αριθ. 175537/25484/22410/11363 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό (ΦΕΚ 1864/Β΄/8-7-2014).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ462/17-6-2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Σοφίας Βούλτεψη» (ΦΕΚ 1634/Β΄/20-6-2014),