ΕΛΓΑ. Οικονομικές ενισχύσεις σε παραγωγούς

ΕΛΓΑ. Οικονομικές ενισχύσεις σε παραγωγούς

Αριθμ. 227/130400 – ΦΕΚ B 2605 – 03.12.2015
Ανάθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2013