Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε όλους τους αγρότες – ασφαλισμένους ΕΛΓΑ καθώς και στους συνεργάτες του (ανταποκριτές και οριοδείκτες) με στόχο την άμεση έκδοση και εκτύπωση χρήσιμων εντύπων και βεβαιώσεων που αφορούν στον ΕΛΓΑ και συγκεκριμένα:

ΑΓΡΟΤΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΓΑ

  • α) Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, για φορολογική χρήση
  • β) Ασφαλιστική ενημερότητα
  • γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛΓΑ
  • δ) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για φορολογική χρήση
  • ε) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Φυτικής Παραγωγής ΕΛΓΑ
  • στ) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Ζωικού Κεφαλαίου ΕΛΓΑ
  • ζ) Ανάλυση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ – ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΓΑ

  • α) Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή ΕΛΓΑ, για φορολογική χρήση
  • β) Βεβαίωση αποδοχών οριοδείκτη ΕΛΓΑ, για φορολογική χρήση
  • γ) Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή, για ενημέρωση ανταποκριτών

Για την σύνδεση σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ, χρησιμοποιείστε το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (TAXISnet).

Επίσης, για την έκδοση των ανωτέρω χρήσιμων εντύπων και βεβαιώσεων ΕΛ.Γ.Α. μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο ΚΕΠ της περιοχής σας.

Για την προστασία σας, φροντίστε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες με σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης. Για να δείτε τι πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείτε και για να εντοπίσετε τυχών νεότερες εκδόσεις που διορθώνουν κενά ασφαλείας, μπορείτε να επισκεφτείτε αυτή την σελίδα.

Προσοχή! Οι κωδικοί πρόσβασης είναι προσωπικοί και σε καμία περίπτωση δεν θα ζητηθούν από εργαζόμενους του οργανισμού!