ΕΛΓΑ. Πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ)

ΕΛΓΑ. Πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ)

Μια νέα πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) για το πρόγραμμα «Πυρκαγιές 2013» πραγματοποιεί ο ΕΛΓΑ την Τρίτη  27 Ιουνίου 2017.

Το συνολικό ποσό των Ενισχύσεων για το προαναφερόμενο πρόγραμμα ανέρχεται σε 145.102,3 ευρώ, με το Νομό Φωκίδας να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσό.

Η πληρωμή αναφέρεται κυρίως σε ενισχύσεις για αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές του 2013.

Η διαδικασία των εκκαθαρίσεων συνεχίζεται.

Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό