Έναρξη υποβολής μέσω TaxisNet των συμφωνητικών μεταξύ επιτηδευματιών

Υποβολή Καταστάσεων Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990

ΣχετικάΗλεκτρονική υποβολή μέσω TaxisNet των συμφωνητικών μεταξύ επιτηδευματιών