Έναρξη κυνηγετικής περιόδου στην Ελαφόνησο

Αριθμ. Πρωτ: 119054 – ΦΕΚ B 2939 – 15.09.2016
Ρύθμιση Θήρας στην περιοχή Δήμου Ελαφονήσου

Ορίζουμε την έναρξη της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου 2016-2017 για όλα τα θηράματα στην περιοχή της Ελαφονήσου την 1η Οκτωβρίου 2016

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 143543/2140/10-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 2536/Β/17-8-2016) απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας