Εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ

Ηλεκτρονική συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής – Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης» για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/02/oga-deltio-apografis-egkyklios-01-2016.pdf”]