Ενημερωτικό σημείωμα ΕΟΠΥΥ για το προσωπικό των ιατρείων του

eopyyΕΟΠΥΥ
Μαρούσι 14-02-2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου: Δ11/οικ. 6069

 

 

 

 

Θέμα: Διαθεσιμότητα – κινητικότητα υπαλλήλων Υγειονομικών Μονάδων ΕΟΠΥΥ

 

Το κείμενο του ενημερωτικού εγγράφου (eopyy-14-02-2014)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ